เดลี แอลลี: ยกตัวขึ้นลงโดยการท้าวโต๊ะทำงาน

ทำท่าตามผู้เล่นดาวรุ่ง เดลี และคงความกระตือรือร้นอยู่เสมอด้วยท่าออกกำลังกายที่เรียบง่ายแต่ได้ผลดี

เดลี แอลลี: ยกตัวขึ้นลงโดยการท้าวโต๊ะทำงาน

ทำท่าตามผู้เล่นดาวรุ่ง เดลี และคงความกระตือรือร้นอยู่เสมอด้วยท่าออกกำลังกายที่เรียบง่ายแต่ได้ผลดี