แยน แฟร์ตองเกน: ชั่วโมงการนอนหลับ

แยน แฟร์ตองเกน บอกเล่าจำนวนชั่วโมงการนอนหลับที่จำเป็นสำหรับแต่ละคืนเพื่อประสิทธิภาพเต็มขีด ก้าวสู่เป้าหมาย #เพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมง

แยน แฟร์ตองเกน: ชั่วโมงการนอนหลับ

แยน แฟร์ตองเกน บอกเล่าจำนวนชั่วโมงการนอนหลับที่จำเป็นสำหรับแต่ละคืนเพื่อประสิทธิภาพเต็มขีด ก้าวสู่เป้าหมาย #เพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมง