Ngày đầu của Mikel Arteta trên cương vị HLV Arsenal

Nhìn lại ngày đầu của Mikel Arteta trên cương vị HLV Arsenal. Ông đã trải qua một ngày làm việc tại London Colney, nơi ông gặp lại những đồng đội cũ và cả những cầu thủ mới.

Ngày đầu của Mikel Arteta trên cương vị HLV Arsenal

Nhìn lại ngày đầu của Mikel Arteta trên cương vị HLV Arsenal. Ông đã trải qua một ngày làm việc tại London Colney, nơi ông gặp lại những đồng đội cũ và cả những cầu thủ mới.