Higuain: Khoảnh khắc đẹp tại Juventus

Nhìn lại những kỉ niệm Higuain đã có cùng Juventus kể từ khi gia nhập đội năm 2016.

Higuain: Khoảnh khắc đẹp tại Juventus

Nhìn lại những kỉ niệm Higuain đã có cùng Juventus kể từ khi gia nhập đội năm 2016.