Juventus ghi 3 bàn vào lưới Bayer Leverkusen

Xem Juventus đánh bại Bayer Leverkusen 3-0 vào tháng 10/2019 nhờ công Higuain, Bernardeschi và Ronaldo.

Juventus ghi 3 bàn vào lưới Bayer Leverkusen

Xem Juventus đánh bại Bayer Leverkusen 3-0 vào tháng 10/2019 nhờ công Higuain, Bernardeschi và Ronaldo.