Toni Duggan
Incredible Goals: Toni Duggan Vs Brondby IF
Toni Duggan on life in Barcelona ☀
Toni Duggan scores on Barça debut in 9-0 win!
Toni Duggan signs!
Best of: Toni Duggan
Toni Duggan: Spring series, then the FA cup